E-Ticaret Haberleri

Hızlı Teslimat

12 Ağustos 2022

Perakendeciler için ürünün son tüketicinin eline ulaştığı sorunsuz ve zamanında son nokta teslimat performansı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kaliteli bir son nokta dağıtım performansı müşterileri korumak ve yenilerini kazanmak anlamında önemlidir. Müşterilerin daha fazla online alışverişi tercih etmeleri, daha hızlı ve daha sık dağıtım talep etmeleri perakendecileri bu noktada yeni çözümler üretmeye ve karlılıklarını koruma noktasında zorluklar ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Müşterilerin %55’i daha iyi ve hızlı bir son nokta teslimatı sunan firmadan alım yapmayı tercih edeceklerini söylemektedir.
Bununla ilgili yapılan bir çalışma için beş ülkede 2870 tüketici ile görüşülmüş, yine dokuz ülkeden büyük perakende ve tüketici ürün firmalarından 500 tedarik zinciri yöneticisi ile görüşülmüştür. Firmaların ana odağı gıda ve market alanıdır.

Araştırmada müşteriler son nokta teslimatlarının var olan durumundan memnun olmadıklarını belirtmektedir.

Müşteriler neden perakendecilerin dağıtım hizmetlerini önermezler
● Fiyatları yüksek olduğu için
● Aynı gün teslimatın olmamasından dolayı
● Birçok nedenden dolayı geç teslimatın yapılması

Son Nokta Teslimatlarında Kaliteyi Yakalayan Perakendeciler Önemli Avantajlar Sağlayacaktır.

Yapılan bir araştırmada mutlu müşterilerin %74’ünün tercih ettikleri perakendeciden alışverişi %12 oranında artıracakları ortaya çıkmıştır

Kaynak: Capgemini Research Institute, Last-mile delivery consumer survey