E-İhracat Haberleri

ETGB Nedir?

17 Haziran 2022

ETGB kısaltmasıyla bilinen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi, karayolu veya havayolu kanalıyla hızlı kargo ve posta kargolama ile  yurt dışına gönderilen ya da yurt dışından gelen ürünlerin gümrük aşamasında kullanılan, tüm evrak işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştiği uygulamadır.

ETGB Avantajları

İhracatçılar Birliği kaydı aranmaz. 

KDV iadesi talebinde bulunma imkanı sunar.

Elektronik ortamda gerçekleşen tüm süreç, zaman tasarrufu sağlar.

Göndericinin gümrük beyan giderlerini düşürür.

Basılı beyanname arşivlenmesi gerekmez.  

Çıkış ambar ücreti yoktur.

ETGB sürecinde tamamen dijital olarak gerçekleşen işlemler sayesinde, ihracatı güvenli ve daha hızlı bir hale getirir.

Noter tasdikli vekaletname gerekmediğinden noter masrafı oluşmaz.

İşleyiş Hakkında Kısa Bilgiler

Gönderinin ETGB çerçevesinde olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Gönderinin değerinin 15.000 euro’dan düşük olması ve brüt ağırlığının 300 kilogramdan daha az olması gerekir.

ETGB sadece taşıma operatörleri tarafından düzenlenebilir. Gümrük müşavirlerinin ETGB düzenleme yetkileri yoktur.

ETGB / Mikro İhracat işlemleri için bazı gerekli belgeler de aşağıdaki gibidir.

İhracat bilgi formu,

Dolaylı temsil yetki belgesi,

Fatura (Türkçe ve maliye onaylı)

Gönderinin varacağı ülkede beyan için hazırlanması gereken İngilizce fatura.

Ekol 360° Cross Border ile Ürünlerinizi yurt dışındaki alıcılarına ulaştırmaya bir adım daha yakınsınız.