E-Ticaret Haberleri

E-Ticarette Veri Gizliliği Ve KVKK Uyumluluğu

14 Mart 2024

Günümüzde e-ticaret platformlarının sayısındaki artış, müşteri verilerinin korunmasını daha önemli hale getirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye’de veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu yazıda, e-ticaret işletmelerinin KVKK’ya uyumlu olmasının önemi, yükümlülükleri, müşteri verilerinin toplanması ve işlenmesi, veri gizliliği politikaları, çerez kullanımı ve onay ile müşteri onayı ve iptal hakkı gibi konulara değineceğiz.

KVKK Nedir? 

KVKK, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlayan ve 24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir kanundur. E-ticaret şirketleri, müşterilerinden topladıkları kişisel veriler nedeniyle KVKK’nın kapsamına girerler ve bu verileri kanuna uygun şekilde işlemekle yükümlüdürler. KVKK’ya uyum, sadece yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, müşteri güvenini kazanmak ve korumak için de kritik öneme sahiptir.

E-Ticaret Şirketlerinin KVKK Yükümlülükleri

E-ticaret şirketleri, KVKK kapsamında çeşitli yükümlülüklere tabidir. Bunlar arasında veri güvenliğini sağlama, müşterileri veri toplama ve işleme yöntemleri hakkında bilgilendirme, alınan verileri yasal sınırlar içinde kullanma ve veri sahiplerine haklarını bildirme yer alır. Ayrıca, müşteri verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Müşteri Verilerinin Toplanması ve İşlenmesi

E-ticaret siteleri, işlemleri sırasında müşterilerden çeşitli kişisel veriler toplar. Bu verilerin toplanma amacı, işlenme yöntemi ve süresi, KVKK gerekliliklerine uygun olarak müşterilere açıkça bildirilmelidir. Veriler, yalnızca belirtilen amaçlar için ve müşterinin açık rızası alınarak işlenmelidir.

Veri Gizliliği Politikaları

KVKK’ya uyumlu bir e-ticaret sitesi, veri gizliliği politikalarını net ve anlaşılır bir şekilde müşterilerine sunmalıdır. Bu politikalar, verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, korunduğunu ve üçüncü partilerle paylaşılıp paylaşılmadığını kapsamalıdır.

Çerez Kullanımı ve Onay

E-ticaret siteleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirmek için çerezlerden yararlanır. Ancak, KVKK ve ilgili mevzuat gereğince, kullanıcıların çerez kullanımına ilişkin bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınması zorunludur. Çerez politikaları, site içerisinde kolayca erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Müşteri Onayı ve İptal Hakkı

Müşteriler, kişisel verilerinin işlenmesine dair onaylarını her zaman geri çekebilme hakkına sahiptir. E-ticaret siteleri, müşterilerine bu hakkı açık ve net bir şekilde bildirmeli ve onayın iptal edilmesi için basit bir yöntem sunmalıdır.

KVKK Uyum Değerlendirmesi

E-ticaret şirketleri, KVKK’ya tam uyum sağlamak için düzenli olarak uyum değerlendirmesi yapmalıdır. Bu değerlendirme, mevcut politika ve uygulamaların kanun gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmak için önemlidir.

KVKK uyumlu bir e-ticaret sitesi oluşturmak, hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de müşteri güvenini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Bu süreçte, şeffaflık, müşteri bilgilendirmesi ve açık rıza, başarılı bir veri koruma stratejisinin temel taşlarıdır.