E-Ticaret Haberleri

E-Ticarette Yeni Düzenleme

20 Ocak 2023

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 29.12.2022 tarihli yönetmelik, e-ticaret lisansından veri paylaşımına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olan 7416 sayılı kanunda, e-ticaret ortamında hizmet veren sağlayıcılar için ayrı ayrı tanımların yer alması dikkat çekti. Buna göre e-ticaret pazar yerinde satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer e-ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı” (ETAHS) şeklinde tanımlandı. 

Diğer yandan e-ticaret pazar yerinde veya kendine ait e-ticaret platformunda, kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alanlar ise “Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı” (ETHS) şeklinde tanımlandı.

Aracılık Sözleşmesi

Yeni düzenlemenin detaylarına baktığımızda platformlar ile satıcı arasındaki aracılık sözleşmesi öne çıkıyor. Buna göre elektronik platform ile satıcı arasındaki aracılık sözleşmesi bir kere yazılı olacak ve bu sözleşme korunacak. 

Sona erme ve askıya alma gibi sözleşmede bulunması gereken asgari hükümler emredici olarak düzenlenecek. Platformlar, sözleşme serbestisine uygun bir şekilde aracılık sözleşmesi düzenleyemeyecek.

Sözleşmenin askıya alınması veya sonlandırılması durumlarında satıcıya süre verilmesi ve satıcının savunmasının alınması gerektiği de aracılık sözleşmesinde öne çıkan maddelerden.

Ödeme Vadesi

E-ticaret yönetmeliğinde ödeme vadesine ilişkin düzenlemeler de dikkat çekici. Bilindiği üzere e-ticaret platformları üzerinde işlem yapıldığı zaman, ödeme belli bir vadeden sonra platform üzerinden satıcıya aktarılıyor. Daha önce bunun süresi 5 gün ile sınırlıydı. 

Yeni düzenlemeye göre banka ile yapılan anlaşmalarda valör tarihi kaç gün ise ki bunun sektör uygulamasında da bu tarihten itibaren beş gün sonra yapabilecek. Dolayısıyla bu satıcılar için dezavantajlı bir uygulama olarak görülebilir.

Markalı Ürünlerde Lisans Alma Zorunluluğu

Yönetmelikte, ETAHS’nin kendi markalı ürünlerini aracılık hizmeti sunduğu pazar yerlerinde satışa sunma veya bunların satışına aracılık etme yasağının uygulanması için ürünlerin üreticisinin kim olduğunun önemli olmadığı vurgulandı. 

Daha önce eleştiri konusu olan markalı ürün satış yasağı devam ediyor. Dolayısıyla lisans ücreti mecburiyeti mevcut.  Yönetmeliğin bu kısmı için işletmelere uyum süresi olarak 1 Ocak 2024’te kadar zaman tanındı.

Reklam ve Tanıtım Bütçesi

Reklam bütçesi sınırlamaları ve indirim bütçe sınırlamaları da yeni yönetmeliğe göre devam eden maddeler.  Öte yandan ETAHS’lerin reklam ve indirimleri tek düzen hesap planında “Reklam Giderleri” ve “Elektronik Ticaret İndirimleri” hesabı kullanılarak muhasebeleştirileceği belirtildi. Ayrıca bir takvim yılına ilişkin reklam ve indirim bütçelerinin kullanılmayan kısmının sonraki dönemlere devredilemeyeceğinin altı çizildi.

Yeni e-ticaret yönetmeliği ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS’lerin veri kullanımı ve paylaşımına ilişkin detaylar da belirlendi., ETHS’nin hangi verileri ne şekilde taşıyabiliyor olması gerektiği de açıklığa kavuşturuldu. İlgili yasa 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olmasına rağmen, söz konusu yükümlülerin yürürlüğe gireceği tarih yönetmelik ile 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Yönetmelik hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.