E-İhracat Haberleri

2022 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri

18 Kasım 2022

2022 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %116’lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 38 artış ile 1 milyar 654 milyon adetten 2 milyar 294 milyon adede yükselmiştir. 2022 yılı ilk 6 ayında perakende e-ticaret hacmi 233 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

E-Ticaretin Genel Ticarete Oranı

2021 yılı ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı %17,6 iken bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak %18,5 olarak gerçekleşmiştir.

İl Bazında Kişi Başına Düşen E-Ticaret Harcamaları

Ülkemizde 2022 yılı ilk 6 ayında gerçekleşen e-ticaret harcamaları 18-70 yaş arası nüfusa oranlandığında kişi başına düşen e-ticaret harcaması 4.964 TL olmuştur.

Aynı dönemde İstanbul ilinde kişi başına düşen e-ticaret harcaması 9.857 TL, Ankara’da 6.064 TL ve İzmir’de 5.230 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ödeme Yöntemleri Bazında E-Ticaret Hacmi

2022 yılı ilk 6 ayında ödeme yöntemleri bazında toplam e-ticaret hacminin %32’sini 113 milyar TL ile Havale/EFT diğer ödemeler oluştururken, %2’sini 7.7 milyar TL ile kapıda ödeme, %66’sı 228 milyar TL ile kartlı işlemler oluşturmaktadır.

E-Ticaret İşletmelerine İlişkin Veriler

Ülkemizde hem ETBİS’e kayıtlı olup hem de pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488.706 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin 29.287’si ETBİS’e kayıtlı işletme olarak faaliyet gösterirken, 472.840 işletme e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca ETBİS’e kayıtlı site sayısı 34.931’e ulaşmıştır. 13.421 işletme kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla birlikte e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapmaktadır.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Bünyesinde Satış Yapan İşletmeler

İşletmelerin %83’ü yalnızca bir, %8’i iki pazar yerinde satış yapmayı tercih ederken %4’ü 3 pazar

yerini, %5’i ise 4 ve üstü pazar yerini tercih ederek satış gerçekleştirmektedirler.

E-Ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin İllere Göre Dağılımı

E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz İstanbul’dur (%39). Bu ilimizi Ankara (%8), İzmir (%7), Bursa (%4), Antalya (%3) ve Kocaeli (%2) illeri takip etmektedir.

E-Ticaret Harcamalarının Yurt İçi-Yurt Dışı Dağılımı

2022 yılı ilk 6 ayında; yurt içi harcamaların payı %88’lik oran ile 308 milyar TL olarak gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar %5’lik oran ile 15,8 milyar TL, vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar %7’lik oran ile 24,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılı İlk 6 Ayında E-Ticaret Hacminin Sektörler İtibarıyla Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişimi

2022 yılı ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %408 artışla havayolları (30,4 milyar TL), %344 artışla konaklama (5,6 milyar TL), %236 artışla seyahat, taşımacılık ve depolama sektörü (12,6 milyar TL), %176 artışla elektronik (20,3 milyar TL), %126 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar (24,6 milyar TL), %124 artışla gıda ve süpermarket (13,8 milyar TL), %99 artışla yemek (12,2 milyar TL), %95 artışla beyaz eşya ve küçük ev aletleri (43,7 milyar TL) sektörü olmuştur.

2022 Yılı İlk 6 Ayı E-Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı

Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 43,7 milyar TL, havayolları 30,4 milyar TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24,6 milyar TL, elektronik sektörü ise 20,3 milyar TL’dir. Bu sektörleri gıda ve süpermarket, seyahat taşımacılık ve depolama, yemek ve konaklama sektörleri izlemektedir.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Üzerinden Yapılan Alışverişin Cinsiyet ve Platforma Göre Dağılımı

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların %52’sini kadınlar; %48’ini erkekler oluşturmaktadır.

Vatandaşlarımızın %70’i elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etmektedirler. Bu da ülkemizde akıllı telefonların ve mobil uygulamaların kullanımındaki yaygınlığa işaret eden önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.

E-Ticaret Alışverişlerinin İllere Göre Dağılımı

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin %39’unu İstanbul, %9’unu Ankara, %6’sını İzmir illerinde yaşayan vatandaşlar yapmaktadır. Bu illeri; %3,5 oran ile Bursa ve Antalya, %2,5 oran ile Kocaeli, yaklaşık %2 oran ile Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep illeri takip etmektedir.

Toplam Site Ziyaretlerinin E-Ticarete Dönüşüm Oranı
Toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı %2,5 olarak gerçekleşmiştir. Ödeme Şekli İtibarıyla Ortalama Sepet Tutarları

E-ticarette ortalama sepet tutarı 152 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar ödeme şekillerine göre farklılık göstermektedir.

E-Ticarette Gönderilere İlişkin Bilgiler

2022 yılı ilk 6 ayında tüm gönderiler içerisinde e-ticaret gönderilerinin oranı %59,5 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir illerinden gerçekleşen gönderilerin tüm illere oranı %63 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörel Bazda Ortalama Sepet Tutarı

Sektörel olarak ortalama sepet tutarı 2022 yılı ilk 6 ayında konaklama sektöründe 5.358 TL, havayollarında 2.645 TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe 373 TL ve elektronikte 257 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektör Bazında Taksitli/Peşin İşlem Oranı

E-ticaret harcamalarının %86’sı peşin ödeme yapılarak, %14’ü ise taksitli ödeme imkânı kullanılarak gerçekleşmiştir. Sektörel olarak bakıldığında ise ev ve dekorasyonda %73, beyaz eşyada %31, elektronikte %27, giyimde %28, seyahatte %11, konaklamada %12, havayollarında %11, kitap ve dergide ise %7 oranında taksitli işlem tercih edilmiştir.

E-Ticaret İşlemlerinin Günlere Göre Dağılımı

E-ticaret hacminin haftanın günlerine göre incelendiğinde günler arasında artış ve azalışlar olduğu ve dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı