E-İhracat Haberleri

E-İhracat Destekleri

28 Ekim 2022

ETİD’in 27 Ekim tarihinde düzenlediği ve Ekol360’ın da sponsorlar arasında olduğu, 5986 Sayılı Cumhurbaşkanlığı E-ihracat Destekleri hakkında karar ile ilgili sektör bilgilendirme lansmanı T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sn. Mehmet Ali Kılıçkaya, T.C Ticaret Bakanlığı E-İhracat Dairesi Başkanı Sn. Hasan Önal’ın teşrifleri ile gerçekleşti. 

Lansman öncesinde E-ihracat Daire Başkanı Hasan Önal, Etid- Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ve Etid Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Altınay, Ömer Gürkan ve Reyhan Mertek Ekol Lilyum ve Lotus tesisimizi ziyaret ettiler.

E-İhracat desteklerini sizin için özetledik.

Yararlanıcılara yönelik bu yeni desteklere bir göz atalım. 

 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği 

(Her pazaryeri için 3 yıl süresince ve dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan) 

Bu destek kapsamında, ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan; Tıklama başına ödeme, Ürüne ilişkin yorum hizmetleri desteklenir.

 

Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği

(Her Ülke için 3 yıl ve Toplam E-ticaret Satışlarının En Fazla %10’una Kadar)

Firmalarımızın ihracat yaptıkları ülkelere teslimatlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmeleri için ilgili ülkelerde sipariş karşılama hizmeti almaları önem arz etmektedir. Hızlı teslimat ile firmalarımızın satışlarının ve yurt dışı müşteri memnuniyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu destek kapsamında pazaryerlerinde satış yapıldıkça destek tutarı yükselmektedir. Nitekim toplam satışlarının en fazla %10‘una kadar destekleneceği limiti konulduğu için satışa dönüşmeyen teslimatların ve hizmetlerin desteklenmesi mümkün olmayacaktır.

 

Pazara Giriş Rapor Desteği
(En fazla 20 adet rapor ve 20 adet üyelik) Satın alınacak/yaptırılacak rapor, analiz ve veri tabanı üyelikleri ile yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Yurt Dışı Pazaryerlerine Entegrasyon Desteği (Pazaryeri Başına 3 yıl ve En fazla 6 Pazaryeri)

Şirketlerin çevrimiçi platformlarında veya yurt içi pazaryerlerinde listeledikleri ürünlerin, ürün fiyatlarının ve ürüne ilişkin diğer bilgilerin yurt dışı pazaryerlerinde ilgili ülkenin dili, para birimi, ölçü v.b. bilgileri ile uyumlu olarak yönetilmesine imkan sağlayacak köprüleme yazılımları ile geçici depolama veya yurt içi pazaryerleri sipariş karşılama istasyonlarında yer alan yerel üreticilerin ürünleri için tedarikçi ve hızlı kargo firmaları arasında kurulacak entegrasyon hizmetlerinin satın alınmasına imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği

(Bakanlıkça onaylanan pazaryerlerinde her ülke için en fazla 3 yıl)

Hedef ülkelerde, faydalanıcıların pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak alınması gereken danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Söz konusu hizmetin alınmasına yönelik maliyetler ile aynı pazaryerlerinde ürünlerin sergilenmesi ve satılması için açılacak çevrimiçi mağazaların maliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği (En fazla 3 yıl)

E- ihracata yönelik olarak verilecek destekler ile nüfusu 100 (yüz) milyonun üzerinde olan ülkelerden;ülkenin gümrük vergilerinin %20’nin üzerinde olduğu ve e-ticarete konu genel perakende ürünlerde ülke içi toplam vergi yükünün pazara girişe engel teşkil edecek düzeylerde olması, ithalata yönelik teknik önlemlerin alınmaya yatkın olunması, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin 50 ABD doları ve altında olması ve Türk ürünlerinin o ülkede yerleşik pazaryerlerinde listelenme oranlarının düşük olması hususları göz önünde bulundurularak belirlenen ülke ve pazaryerleri için pazaryeri komisyon desteği verilerek, şirketlerin bu pazaryerlerinde ürünlerini sergilemelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm destek içeriğine https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri linkinden ulaşabilirsiniz.