E-Ticaret Haberleri

ETGB’de Yeni Düzenleme

15 Eylül 2022

Bu hafta başında İstanbul Havalimanında Gümrük Müdürü Ali Gökdemir, Müdür Yardımcısı Metin Erdoğan ve diğer hızlı kargo firmalarının katılımıyla toplantı yapıldı. Bu toplantıda bildirilen talimatlar Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karahisar, Uzman Kadir Özgen ile yapılan görüşme sonrasında iletildiği bildirildi. TSPA-HAR muafiyet kodu ile beyan edilen kuryelerin detaylarını aşağıdaki biçimde çıkışları yapması isteniyor.

12.09.2022 Pazartesi gününden itibaren bedelsiz ETGB işlemlerinde gönderilere E-Arşiv fatura veya Maliye Bakanlığı Onaylı Türkçe Fatura düzenlenmesi gerekmekte olacak. Türkçe faturanın  alınabilecek teşvikler için belge mahiyeti taşıdığını da özellikle belirtmeyi ihmal etmemek gerekir 

Yeni karara göre;

 • İhracatta proforma fatura kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Bedelsiz numune de olsa maliye onaylı fatura istenmektedir.
 • Sadece göndericisi Şahıs olup hediye mahiyetinde eşya olursa ve analiz için laboratuvara gönderilen kan numunelerinde proforma fatura ile işlem yapılabilir.
 • El işi küpe, bileklik vb. ürünleri evde yapıp yurt dışına satanların dahi uluslararası ticaret yaptıkları için fatura kesmeleri gerekmektedir.
 • Geçici Export numarası  alındıktan sonra, kalem eklemesi yapılmaması bu konu da mevzuatın zadece düzeltmeye müsaade edilmektedir.
 • Geçici  Export  numarası ile gönderiler kesinlikle uçurulmayacaktır.
 • Beyanname kapatılmadan gönderiler kesinlikle uçurulmayacaktır.
 • Gönderiler geçici depolama yerine girmeden tescil alınamayacaktır.
 • İhracat da Faturasız yabancı menşeli eşya çıkması halinde ithalat beyanı verilerek yurda girişi gözükmemesi halinde kaçakçılık kanununa istinaden işlem yapılacaktır.
 • Ayrıca geçici tescil numarası ile uçuş sağlayıp 24 saat sonra beyanname verilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.
 • Marka patent hakları ile ilgili dikkatli olunması gereklidir.
 • Bedelsiz ETGB gönderileri muayene memurları tarafından muayene edildikten sonra işlemleri devam edecektir.

Bu kontroller ile berber özellikle insan, hayvan ve bitki sağlığını etkileyecek ürünlerin, replika * taklit ürünlerin, sigara gibi ihracı izne tabi ürünlerin kontrolsüz çıkışını önlemeyi, ticarete konu tüm satışlar için vergi kaybını önleme amaçladıkları, ayrıca talimatlandırıldığı şekilde hareket etmeyen kargo firmalarıyla ilgili işlem yapılacağı bildirildi.

Konu ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda yine sizlerle paylaşacağız.